Program Hakkında

PROGRAM PROFİLİ

Turizm İşletmeciliği Bölümü kamu ve özel kesimin gereksinim duyduğu, çağdaş işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik formasyonu ve becerileriyle donatılmış insan kaynağını hazırlama ve yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm, hiyerarşik yapı olarak Fakülte Dekanlığı’na ve Rektörlüğe karşı sorumludur ve Bölüm kararlarının ilgili olanları Dekanlık ve Rektörlük ilgili kurullarına gönderilerek nihai hale gelir. Öğrencilerini kamu ve özel sektöre yönelik olarak birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Turizm İşletmeciliği Bölümünün etkileşim halinde olduğu paydaşlar; Kültür ve Turizm Bakanlığı, DPT, Kalkınma Ajansları, Turizm Yatırımcıları, STK'lar Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler şeklinde özetlenebilir. Turizm İşletmeciliği Bölümü sahip olduğu nitelikli öğretim elemanı kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim-öğretim hizmetleri sunmaya çalışmaktadır. Bölümde teşvik destekli projeler yürütülebilmektedir. Bölümce, gerçekleştirilen akademik çalışmalar ile entelektüel bilim dünyasına ve yetiştirdiği vasıflı öğrencilerle ülkemiz istihdam piyasasına ve bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı yaratmaktadır.

Akademik Personel
AKTS Bilgi Paketi
Öğrenci Bilgi Sistemi
Yukarı Çık